De N-Abled methodiek

Onder de vleugels van de L&vS Group, toonaangevend in change management, is jarenlange ervaring opgedaan. Hierdoor weten we bij N-Abled exact de behoeftes van portfolio-, programma- en projectmanagers. Wij gebruiken onze eigen N-Abled methodiek om inzicht te verkrijgen in de conditie van sturingsinformatie en de inrichting van het PMO bij onze klanten. Onze methodiek kenmerkt zich door een unieke combinatie van focus, mensen en manier van werken. We noemen dit PMO framework: “The N-Abled Way”

Onze Focus

Uit onze ervaring blijkt dat veel organisaties worstelen met in control zijn op het veranderportfolio, doordat het inzicht hierin onvolledig is en sturingsinformatie ontbreekt. Dit leidt tot minder effectieve sturing op alle lagen van een organisatie en uit zich in projecten die buiten planning lopen, meer gaan kosten en niet de waarde leveren die de organisatie verwacht. Portfolio’s lijden in de volle breedte, doordat resources niet efficiënt worden ingezet en er minder budget over blijft voor nieuwe veranderinitiatieven.

Dit vraagt om een gestructureerde aanpak die de juiste informatie bijeenbrengt ten behoeve van sturing en resultaat, zodat de ambities van de organisatie worden gerealiseerd.

Onze Focus

Onze Mensen

N-Abled ontzorgt de klant op een drietal niveaus; project, programma en portfolio. Daarnaast bewegen we binnen diverse manieren van werken, van traditioneel tot aan agile en alles daartussen in.

Doordat organisatiesensitiviteit een belangrijke karaktereigenschap is van onze mensen, analyseren we welke manier van werken passend is binnen een organisatie en kunnen we op basis hiervan snel acteren.

Onze N-Ablers zijn sterk analytisch ingesteld, ontzorgen de klant en nemen eigenaarschap voor het bereiken van de juiste resultaten.

Onze Manier van werken

Onze N-Abled methodiek is wat ons onderscheidt van andere PMO consultancy dienstverleners. Waar het bij andere consultancy diensten vaak gaat over het signaleren van knelpunten en identificeren van verbeteringen, gaan onze N-Ablers een stap verder en zetten deze signalen om in handelingen waardoor ze in staat zijn op sturende wijze de organisatie te helpen.

Wij opereren binnen de N-Abled methodiek dan ook vanuit de basisprincipes ‘signaleren’, ‘analyseren’ en ‘handelen’, welke fungeren als de steunpilaren waarop onze PMO dienstverlening is gebouwd. Actief handelen op basis van veranderingen of project issues is een cruciaal onderdeel binnen het effectief managen van programma’s of projecten. Daarnaast begrijpen we dat iedere organisatie beschikt over haar unieke bedrijfscultuur en manier van werken. Daarom passen wij onze werkwijze aan op de manier waarop onze klanten opereren en houden we rekening met de geldende structuur en onderlinge verhoudingen.

We werken vanuit acht kernprincipes die in verband staan met de buitenste ringen van onze methodiek. Allereerst is het beheren van de integrale projectplanning en het ondersteunen van capaciteit -en resourceplanning een belangrijk onderdeel binnen onze planning pilaar.
Ook bewaken we het voortgangsproces van de business case, analyseren we financiële rapportages en doen we aan budgetbewaking binnen de resourcing en financiën pilaren.
Ieder project of programma is onderhevig aan risico’s, daarom zorgen wij ervoor dat risico’s geregistreerd en inzichtelijk worden middels risicoanalyses.
Daarnaast bewaken we kwaliteitsaspecten en ondersteunen we binnen vraagstukken omtrent Quality Assurance.
Projecten bestaan bij de gratie van aantoonbare en meetbare benefits, zodoende zorgen we ervoor dat voordelen geconcretiseerd en geregistreerd worden en onderhouden we nauwe contacten met beslissingsorganen.
Om te zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan, en de doelstelling duidelijk is voor alle stakeholders binnen het proces, zorgen we voor een helder geformuleerde communicatiestrategie.

Uiteindelijk zorgen de kern -en basisprincipes voor een unieke en goed gestructureerde methodiek van sturingsmechanismen om projecten of programma’s tot een succesvol einde te brengen.